NEZISKOVKY

Zakoupením Markových virtuálních kilometrů příspíváte neziskovým organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. V současné době Marek spolupracuje s Člověkem v tísni, Wakitakou, Bwindi Orphans a Centrem Dialog.

člověk v tísni

Člověk v tísni a jeho sbírka Skutečná pomoc podporuje místní komunitu v Zambii. Z jejího výtěžku buduje zdroje pitné vody, staví školy a nemocnice a podporuje drobné rolníky, aby se dokázali uživit sami. Jak? Třeba tak, že tým Člověka v tísni ukáže místním, jak vypěstovat více výživných plodin jako jsou arašídy, bambara ořechy, mrkev, cibuli, amarant, ibišek.

Díky tomu mají rodiny dostatek plodin pro vlastní konzumaci a dokonce mohou svou úrodu prodat na trhu.

tým Člověka v tísni ukáže místním, jak vypěstovat více výživných plodin jako jsou arašídy, bambara ořechy, mrkev, cibuli, amarant, ibišek.

Wakitaka

V roce 2007 přišla do základní školy na Zličíně Alice Nabeta. Tehdy školu navštívila kvůli své diplomové práci a neměla tušení, co tím spustí. Žákům vyprávěla, v jakých podmínkách žijí a učí se děti u ní doma - v malé vesnici Wakitaka v Ugandě. České děti to zasáhlo natolik, že se spontánně rozhodly svým ugandským vrstevníkům pomoci. Kvalitní vzdělání je vždy klíčem pro společenskou proměnu, které je v dnešním světě tolik potřeba, a tak se nadšení žáků brzy přeneslo na rodiče, zaměstnance školy a další lidi okolo.

V roce 2009 založila Klára Kappala neziskovou organizaci Wakitaka. Svými aktivitami se snaží posilovat potřebu lidské sounáležitosti a připomínat, jak důležité je nebýt lhostejný a vážit si toho, co máme a jak žijeme. V Ugandě projekt koordinuje její přítelkyně Alice Nabeta a placené funkce či administrativní poplatky ve spolku Wakitaka neexistují. Odměnou všech, kteří v ČR i Africe jakýmkoli způsobem spolupracují, je hřejivý pocit smysluplné činnosti. Vše potřebné zařizují dobrovolníci na vlastní náklady a na transparentním účtu lze kontrolovat, jak se s penězi hospodaří. Veškeré finanční prostředky jsou stoprocentně použity pro školu Wakitaka.

Webové stránky: www.wakitaka.com

BWINDI ORPHANS

Bwindi Orphans vznikli před 12 lety, kdy jeho zakladatelka navštěvovala Ugandu jako průvodkyně a rozhodla se podpořit pár místních sirotků. Projekt se rozrostl a v dnešní době pomohl více než 200 dětem, kterým se díky českým dárcům dostalo vzdělání.

Pod značkou Bwindi Coffee se z Ugandy dováží káva, kakaové boby, sušené ovoce a další ugandské pochoutky.

Časem se působení organizace rozrostlo i o spolupráci s místními farmáři. Pod značkou Bwindi Coffee se z Ugandy dováží káva, kakaové boby, sušené ovoce a další ugandské pochoutky a tyto produkty se prodávají na různých festivalech. Před třemi lety přišel nápad tyto dva projekty spojit a to prostřednictvím postavení kavárny přímo v Ugandě! V kavárně se tak budou prodávat lokální produkty a navíc se na jejím chodu budou podílet absolventi školy, kterým bude práce obživou a skvělou zkušeností.

Centrum Dialog

Od počátku svého působení v roce 1998 směřuje Centrum Dialog, o.p.s. většinu svých aktivit do podpory vzdělávání, protože budoucnost Afriky mají ve svých rukou vzdělaní lidé, kteří dokáží samostatně řešit problémy a uskutečnit potřebné změny ve své zemi. Vzdělání dokáže změnit vše. Umí rozetnout bludný kruh chudoby, porazit nemoci, zajistit čistou vodu, využít efektivně místní zdroje, ovlivnit růst populace, vybudovat infrastrukturu, posílit sebevědomí lidí nebo vzdělávat další generace. Centrum Dialog spolupracuje se zkušenými africkými koordinátory, kteří iniciativně přicházejí s nápady jak zlepšit situaci místních školáků. Mezi významné projekty patří výstavba a provoz školních zařízení a adopce na dálku s příznačným názvem „Pošli špunta do školy“. Na vzdělání tak mohou dosáhnout i děti z nejchudších rodin, které nemají dostatek prostředků na zajištění pravidelné školní docházky. Díky této individuální a adresné formě podpory dostalo již 3 500 dětí z Keni a Guineje šanci na lepší život.

 

Fundraisingová kampaň dobroběžky

Na své cestě napříč Asií jsem s neziskovou organizací Adra vytvořil fundraisingovou kampaň Dobroběžka, která pomohla 80 bangladéšským dětem získat vzdělání na jeden rok.

Rozhodl jsem se pomáhat i dál, tentokrát ve spolupráci s Člověkem v tísni, Wakitakou, Bwindi Orphans a Centrem Dialog. Cílem je zajistit vzdělání pro děti v Ugandě a podpořit místní v Zambii, aby se dokázali uživit sami

ZAPOJTE SE TAKÉ